אמר לו ר' עקיבא לר' טרפון (lit. ‘Said to him R. Aqiba to R. Tarfon') – The Usage of the Proleptic Dative Pronoun in Tannaitic Language "אמר לו ר' עקיבא לר' טרפון" – השימוש בכינוי הדטיבי המקדים בלשון התנאים

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Original languageAmerican English
StatePublished - 2012
EventThe Annual Meeting of the Haiim B. Rosen Israeli Linguistic Society - Jerusalem, Israel
Duration: 21 Feb 201221 Feb 2012

Conference

ConferenceThe Annual Meeting of the Haiim B. Rosen Israeli Linguistic Society
Country/TerritoryIsrael
CityJerusalem
Period21/02/1221/02/12

Cite this