"אמרו חכמים" : שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה

Translated title of the contribution: Halakhic give-and-take conversations in the Mishnah

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"במרכז הספר עומדת שיחת המשא ומתן ההלכתי מן המשנה. משא ומתן זה מתנהל בין חכמים המציגים את דעותיהם בענייני הלכה, ולעיתים מידיינים ביניהם ומנסים לשכנע בטיעוניהם. בפרקי המבוא של הספר מוגדרת שיחת המשא ומתן ההלכתי לעומת יחידות שיח אחרות במשנה, מוצג מצאי השיחות במשנה, ומפורטים האפיונים הבסיסיים שלהן. עיקר הספר עוסק בניתוח לשוני של השיחות מהיבטים מתחומי לשון שונים: חקר השיח – מקומה של השיחה בתוך רצף השיח הקודם לה והסיום המופיע לאחריה; פרגמטיקה – פעולות הדיבור של המידיינים; ניתוח השיחה – צמדים שיחתיים בחילופי הדברים והמהלכים הטיעוניים בשיחות; רטוריקה – טיעוני קל וחומר והמבנים המקבילים זה לזה שיש בהם חזרה. ניתוח שיחת המשא ומתן ההלכתי בתחומי חקר השיח, הפרגמטיקה וחקר השיחה מחזק את העיסוק בתחומי לשון אלו, הנחקרים פחות במחקר לשון חכמים." -- מהכריכה האחורית.
Translated title of the contributionHalakhic give-and-take conversations in the Mishnah
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהאקדמיה ללשון העברית
Number of pages200
ISBN (Print)9789654810869
StatePublished - 2022

Publication series

Nameאסופות ומבואות בלשון ; לב.
Publisherהאקדמיה ללשון העברית

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Halakhic give-and-take conversations in the Mishnah: שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this