אמנות, סימבוליזם ומדעי החברה: על משמעותם ותפקודם של עיטורי הגלוסקמות ונרות הדרום

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רבות מן הגלוסקמאות שנטמנו בהן עצמות נפטרים וכל הנרות המכונים "נרות הדרום" נושאים עליהם עיטורים של חפצים, פריטים אדריכליים ומוטיבים גאומטריים וצמחיים. אלו הן הפריטים הקדומים ביותר מן האמנות היהודית העממית ששרדו מן העת העתיקה. השאלה המעניינת ביותר היא מה משקפים העיטורים השונים ומדוע עוטרו חפצים אלה? המאמר מציע כיווני חקירה והצעות פרשניות שמטרתם לספק דרכי מחשבה חדשות. המאמר פותח בהצגה תמציתית של הגלוסקמאות ונרות הדרום ובסיכום קצר וביקורתי של חקר משמעותם. המחבר מציג את גישותיהם של אנתרופולוגים שונים לשאלת משמעותם הסמלית של עיטורים מעין אלה, בין היתר בהשראת האנתרופולוגיה הסטרוקטורליסטית. סקירה זו תלמד על מגבלותינו בפירוש הסמלים. בעקבות זאת יציע המחבר לגשת לחקר משמעותם של העיטורים משני כיוונים חדשים. המחבר ידון בהקשר הארכיאולוגי של העיטורים ובמשמעותו החברתית ויציע פרשנות כוללנית למשמעותם של העיטורים בהסתמך על מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)33-57
Number of pages25
Journalירושלים וארץ-ישראל
Volume6
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Art, Ancient
  • Eretz Israel -- Antiquities, Roman
  • Jewish art and symbolism
  • Lamps, Ancient
  • Ossuaries

Cite this