"אם הטיבות הרבה": עיון אחד במסכת דרך ארץ זוטא

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מטרת המאמר לעמוד על גלגולה של פסקה אחת במסכתות הקטנות. הפסקה נשנית בצורה דומה בשלוש מקורות: באבות דרבי נתן, במסכת דרך ארץ זוטא ובכלה רבתי. הפיסקה עוסקת בנתינה, קבלה ובנטייה אנושית להתעלם מדברים טובים שמקבלים מאחרים, או להמעיט מחשיבותם, ובד בבד להקפיד כשנתקלים בנטייה זו אצל אחרים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationוהנה רבקה יוצאת
Subtitle of host publicationעיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן
Editorsאיתמר דגן
Place of Publicationירושלים
Publisherדפוס צור-אות
Pages97-102
Number of pages6
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Archaeological dating
  • Avot de-Rabbi Nathan
  • Criticism, Textual
  • Minor tractates -- Derekh erez zuta
  • Minor tractates -- Kallah

Cite this