אם אין אני לי מי לי? מרכזיות התושייה העצמית בהסבר רווחה נפשית בקרב אימהות עצמאיות שאינן עתירות במשאבים כלכליים

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה עוסק באוכלוסייה ייחודית, אך כבדת משקל, בכל הנוגע לתופעת העוני: אימהות חד-הוריות דלות משאבים כלכליים. מדובר בדפוס משפחתי - משפחה שבראשה עומדת אם עצמאית - העתיד ככל הנראה להוסיף ולהשתרש בשנים הקרובות. נשים אלה סובלות לעיתים מהדרה ומאפליה, ועקב כך אף חוות עוני ומצוקה. במסגרת ההתמודדות עם האתגרים שדפוס משפחתי חדש זה מציב לקובעי המדיניות החברתית, מתעוררות שאלות גם ברמת הפרט: איך משאב אישי, התושייה העצמית, יכול להשפיע על מידת יכולתן של אימהות חד-הוריות לגייס משאבים חברתיים. המחקר מדגיש כיצד לימוד ועיצוב התערבויות בתחום העוני אינו יכול להתעלם מהקשרים חברתיים ספציפיים או מההיבטים האישיים של התופעה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-40
Number of pages32
Journalביטחון סוציאלי
Volume108
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Mothers
  • Poor
  • Resoucefulness
  • Single-parent families
  • Social networks
  • Well-being

Cite this