"אל תתמה על הוספה שנזכר בה שם אמורא": שוב למימרות האמוראים וסתם התלמוד בסוגיות הבבלי

Shamma Friedman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר דן במקורות שהם מימרות האמוראים מפאת צורתם, אבל הם דברי סתם התלמוד מבחינת תוכנם וסיגנונם. המאמר עוסק גם במימרות אמוראים שאינן מובנות ללא התייחסות לדברי הסוגיה וסתם התלמוד שלפניהן. בתחילת המאמר המחבר מציע דברי פתיחה על דגם התהוות הסוגיה מתוך שתי פעולות יסוד, זו של המסדר וזו של המפרש. המסדר הוא שקבע ברייתות וממרות על יד המשניות, ועל שלד זה המפרש פיתח שקלא וטריא.
Original languageHebrew
Title of host publicationמלאכת מחשבת
Editorsאהרן עמית, אהרן שמש
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages101-144
ISBN (Print)9789652263988
StatePublished - 2011

Keywords

  • ברודי, ירחמיאל
  • Brody, Robert -- 1955-
  • תלמוד בבלי
  • עריכה
  • סתמאים
  • פרשנות התלמוד
  • אמוראים
  • Amoraim
  • Editing

Cite this