אירופה וציון: נוף וחזון ממבט משכילות עבריות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המחברת דנה בנופים בספרות ההשכלה וכיצד עיצוב נופים טקסטואליים מכונן את תיאורי המרחב הארץ ישראלי אצל סופרות. היא עומדת על שלושה מרכיבים תודעתיים המשותפים למשכילות העבריות: המגדר (הניסיון וזווית הראייה הנשית), האידאולוגיה המשכילית-חברתית-ביקורתית וכן האידאולוגיה הציונית או הטרום-ציונית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationארצות הצבי
Subtitle of host publicationמחקרים על נוף ואדם בספרות העברית מוגשים לצבי לוז
Editorsז. שמיר, א. ליפסקר
Publisherכרמל
Pages45-82
ISBN (Print)9789657791929
StatePublished - 1 Jan 2021

Bibliographical note

Item Citation: ארצות הצבי (קובץ בעריכת זיוה שמיר ואבידב ליפסקר). עמ' 45-82

Accession Number: edsihp.99429264302792; Publication Type: Academic Journal; Source: ארצות הצבי (קובץ בעריכת זיוה שמיר ואבידב ליפסקר). עמ' 45-82; Language: Hebrew; Original material note: שער ראשון: נופים קדומים וספרות עברית קדם חדשה; Publication Date: 20210101; Imprint: ירושלים: כרמל, 2021., 2021.

Cite this