אימהות ועוני בישראל: מקומה של אימהות בחייהן של עובדות עניות

שרית סמבול, אורלי בנימין

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוקרות פמיניסטיות בעולם תובעות את הרחקת הדיון בעוני ונשים מתהליכי הסטיגמטיזציה ההגמוניים, והוספת קשרים מבניים בין מגדר, אתניות, לאומיות, דתיות ומעמד, לדיון. בהקשר של תהליכי הגירה ושינויים במבנה ההזדמנויות התעסוקתיות הפתוחות בפני נשים בשכונות מוחלשות, מעלה המאמר את שאלת האופן בו אמהות חוות את הלחצים הספציפיים המצרים את צעדיהן מבחינת יכולתן לפרנס את ילדיהן וכן מבחינת יכולתן להשתחרר על ידי הרשויות. הקשרים אלה נבחנים גם ביחס ליכולתן להרחיב את פעילותן הכלכלית באופן שישחרר אותן ממכבש התעסוקות הנשיות השניוניות ובו בזמן גם מתלותן בתקציבי הרווחה. המחקר התבסס על ראיונות מובנים למחצה שנערכו עם אמהות המתגוררות בשכונת מצוקה, סביב השתתפותן בסדנה להעצמה כלכלית. האמהות העולה מתוך הראיונות היא חוויה דואלית המציבה מחסומים בפני נשים ובו זמנית מציידת אותן במשאבים. העוני המשתקף בראיונות איננו חוויה חומרית בלבד. משמעותו גם מאבקי הישרדות יומיומיים הנוכחים בחוויותיהן של הנשים כעובדות וכאמהות. אלה לובשים צורה של התמודדות מתמדת עם סכנת החסר, סכנת אי העמידה בתשלומים, סכנת ניתוקי הטלפון והחשמל. החסר אינו מוצג כפגיעה בנשים עצמן. להפך, הן מדגישות כי הן יכולות "להסתדר". יחד עם זאת, החסר מוצג ככאב אי היכולת להעניק לילדים כפי צורכיהם. הרסנותם של התהליכים הכלכליים ופגיעתם בילדים ובאמהותיהן, מתבררת במאמר כקריטית (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-63
Number of pages33
Journalסוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה
Volume1
StatePublished - 2006

IHP Publications

 • ihp
 • Israel -- Social conditions
 • Mothers
 • Poor
 • Power (Social sciences)
 • Women
 • אימהות
 • העצמה
 • ישראל -- חברה
 • נשים
 • עוני ועניים

Cite this