איזה מין גוף? קווי התפר בחייהם של אינטרסקסואלים: המאבק בין הגוף הסובייקטיבי לגוף הביו–חברתי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמרה של לימור מעודד דנון עוסק בשאלות של חיקוי וכינון של זהות במצבים שבהם הגוף עצמו מסרב לציית ולהתקבע. במקרה זה אין מדובר רק בציות למשטור חברתי התובע התנהגות מגדרית מסוימת הנובעת לכאורה מהמין הביולוגי, אלא בקבלת מרותה של ההתערבות הכירורגית המנסה לכפות מין מוגדר על הגוף עצמו. המאמר מבקש לאתגר את הפרקטיקות הטיפוליות המשמשות כיום בישראל כלפי סובייקטים אינטרסקסואלים - כלומר, אנשים הנולדים עם גוף בעל סממני מין אשר אינם נקביים או זכריים טיפוסיים. הגוף האינטרסקסואלי נתפס כפתולוגיה הדורשת התערבות רפואית במטרה לסווגו ולכוננו כאחד משני המינים. תהליך הנרמול הגופני הזה, הנכפה על אינטרסקסואלים עם לידתם ונמשך לאורך חייהם, זוכה במאמר לשם "מינגוף" (שילוב של המילים מין וגוף). המחברת עוקבת אחר המתח הקיים בין תהליך המינגוף - שנועד למחוק את עמימותו וחריגותו של הגוף האינטרסקסואלי ולכונן במקומו גוף חברתי, נורמטיבי, חד–מיני/חד–מגדרי - לבין הגוף הסובייקטיבי, הפרטיקולרי, אשר מתנגד בהווייתו, בחושיו ובתנאיו המטריאליים לגוף הביו–חברתי. המתח הזה יוצר דואליות גופנית, מעין שני גופים המתקיימים בגוף אחד, נאבקים זה בזה, וכובלים את הסובייקט האינטרסקסואלי במעגל שאין ממנו מוצא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)125-150
Number of pages26
Journalתיאוריה וביקורת
Volume42
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Gender identity
  • Sex
  • Transsexualism
  • אנדרוגניות
  • זהות מגדרית
  • טרנסקסואליות
  • מגדר

Cite this