אידיאולוגיות ויישומיהן במוסדות חינוך

יעקב עירם, רבקה גלובמן

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

  Abstract

  ספר זה, העוסק בהתפתחותה של ההוראה במוסדות החנוך בישראל, מדגים כיצד השתנו העשיות החנוכיות בהתפתחותן במשך ההיסטוריה הקצרה של ימי היות המדינה. נסיון לעקוב אחר ההתפתחויות הללו מעלה שאלות לגבי מהלך התהוותן של שיטות ההוראה: האם התמורות שחלו בפועל משקפות שנויים שחלו באידיאולוגיות? או אולי נשארו הללו בעינן, כפי שהיו בתחילה והעשייה התאימה את עצמה אליהן בהדרגה? אילו תמורות הושפעו משנויים אידיאולוגיים פנימיים, כלומר משינויים בחברה הישראלית, ואילו מהן נבעו משנויים אידיאולוגיים ופדגוגיים חצוניים "בעולם הגדול"? ומכאן עולה השאלה המרכזית: כיצד הקשרים שבין האידיאולוגיה למעשה החנוכי פועלים ומוסברים? פרק מבוא זה אינו מציע מסקנות מבוססות על עבודה אמפירית או נתוח תאורטי מושגי מעמיק ומפורט. בכוונת הפרק להציע מסגרת חשיבה וזווית ראייה שיש בהן כדי לעזור בארגון הידע ומערכת ההמשגה להבנת ההתפתחויות שחלו בהוראה בישראל, ולכוון מחקר עתידי בתחום. (מתוך המאמר)
  Original languageHebrew
  Title of host publicationהתפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל (קובץ בעריכת רבקה גלובמן ויעקב עירם)
  Place of Publicationתל אביב
  Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
  Pages7-28
  Number of pages22
  ISBN (Print)965-274-291-0
  StatePublished - 1999

  Cite this