אחריות נושאי משרה בעת חדלות פירעון של חברה: תשובה לתגובת פרופ׳ קמר וד״ר קסטיאל: [מאמר תגובה]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתגובה קצרה זו אבקש להתייחס בתמציתיות לעמדות שהם מעלים בתגובתם. שלוש נקודות מרכזיות מועלות בתגובתם של קמר וקסטיאל: הנקודה הראשונה היא תמיכתם בחובה שקובע סעיף 288 ובאחריות שהוא מטיל על נושאי המשרה כלפי הנושים ככאלה; הנקודה השנייה היא התנגדותם להחלת כלל שיקול הדעת העסקי באשר לחובה זו; הנקודה השלישית היא התנגדותם להצעתי להנהיג משטר של הבראת חברות, המונהג בידי נושאי המשרה בחברה ללא נאמן חיצוני DIP (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)271-273
Number of pages3
Journalעיוני משפט
Volumeמג 1
StatePublished - 2020
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • דיני חדלות הפירעון
  • Bankruptcy
  • נושים
  • Debtor and creditor
  • נושאי משרה בחברות
  • Executives
  • הבראת חברות ומפעלים
  • Corporate turnarounds

Cite this