אוטונומיה בית ספרית במפגש עם הפיתוח המקצועי של מורים: המתח הקיים בין גמישות לבין משילות של מנהל בית הספר

רונית אדם

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בנייר עמדה זה אציג תחילה את הסוגיה של מתן אוטונומיה וגמישות למנהלי בתי הספר. בהמשך אבחן את הסוגיה הזו מנקודת מבט מיקרו פוליטית על הארגון הבית-ספרי. אציג את המתח הקיים במפגש שבין הגמישות הניהולית של מנהל בית הספר בבחירת התכנים של הפיתוח המקצועי לבין הגורמים האנושיים העוסקים במלאכת החינוך. לסיכום אציג את עמדתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalביטאון מכון מופת
StatePublished - 2023
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • מנהלי בתי ספר
 • School principals
 • אוטונומיה בחינוך
 • Schools -- Decentralization
 • התפתחות מקצועית -- מורים
 • Teachers -- In-service training
 • בתי ספר
 • Schools
 • פוליטיקה ארגונית
 • מורים
 • Teachers

Cite this