אבא בבית? הגורמים הקובעים מעורבות אבות בטיפול בילדים

רות גונט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הספרות המחקרית מציעה שלוש גישות תאורטיות להסבר מעורבות אבות בטיפול בילדיהם: מודלים כלכליים ומבניים, מודל מערכות המשפחה (family systems theory), ומודל אידאולוגיית המגדר (gender ideology theory). מחקר זה נועד לבחון באיזו מידה הגורמים הנדונים בגישות הללו אכן מנבאים את מעורבות האבות בטיפול בילדיהם. 237 זוגות הורים לילדים בני 40-3 חודשים מילאו שאלונים מקיפים, שבהם נמדדו המשתנים שבהם דנות שלוש התאוריות. באמצעות ניתוחי תסוגה (רגרסיה), נבחנה תרומתן של שלוש הגישות להסבר ממדים שונים של מעורבות בטיפול בילדים. הממצאים מראים, כי מגוון גורמים משפיעים על ממדי המעורבות בביצוע מטלות טיפוליות ועל שעות ההשגחה של האם ושל האב. שעות ההשגחה של האב קשורות למידת החפיפה בשעות העבודה של בני הזוג בלבד, ואילו מעורבות בני הזוג בביצוע המטלות ושעות ההשגחה של האם קשורות גם לגיל הילד ולעמדותיה של האם. ככלל, הממצאים מספקים תמיכה מלאה במודל המבני, תמיכה חלקית במודל אידאולוגיית המגדר, ותמיכה חלשה במודל מערכות המשפחה. ממצאי המחקר מדגישים את חשיבותה של ההבחנה בין ממדים שונים של מעורבות בטיפול בילדים להבנת גורמי המעורבות (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)103-120
Number of pages18
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume45
Issue number1
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • אבות וילדיהם
  • Father and child
  • גידול ילדים
  • Child rearing
  • מגדר
  • Sex

Cite this