Description

מלגת אלון היא מלגה שניתנת על ידי ות"ת ונועדה לאפשר קליטה של חוקרים צעירים מצטיינים באוניברסיטאות בישראל
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsהמועצה להשכלה גבוהה, ישראל