Description

פרס קריל להצטיינות במחקר מדעי מוענק על ידי קרן וולף ומשפחת קריל מדי שנה, מאז שנת 2005, לזכרם ולכבודם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז"ל.

פרס קריל מוענק לחברי סגל אקדמי מצטיינים וחוקרים מבטיחים מאוניברסיטאות המחקר בישראל שהוכיחו פריצות דרך מחקריות משמעותיות ואשר צפויים להוביל את המחקר והאקדמיה בישראל בעתיד בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים והרפואה, ההנדסה והחקלאות.

ברוך ברזל זכה בפרס קריל על מחקרו בנושא ניבוי והשפעה על דינמיקה של רשתות מורכבות.
Degree of recognitionNational
Granting OrganizationsWolf Foundation