• גימאני, אהרון (Recipient)

Prize

Description

פרס על המחקר: "רבי שלום שבזי, עיונים בקובץ חדש בכתב ידו".
הוועדה מוצאת כי קיים קשור הדוק למושא הפרס. המחקר בוחן בצורה יסודית את דמותו של רבי שלום שבזי, באופן שמציג מבט על המסייע בהבנת התקופה בה חי, ושופך אור על חיי הקהילה היהודית התימנית בדורו. הוועדה מצאה כי החלק הראשון במחקר, העוסק ברבי שלום שבזי והעלייה לקברו, מסייע בהבנת דמותו של רבי שלום שבזי, ומרכזיותו עבור יהודי תימן ומתוך כך ניתן להבין עד כמה כתבי ידו, שמופיעים בחלקו השני של המחקר, מסייעים בהבנת עולמה של הקהילה היהודית שבקרבה חי ופעל. מתודולוגיה זו, הטווה את הקשר בין דמות הרב לדמות הקהילה, מעצימה את חשיבות חשיפתם של פיוטיו האותנטיים שטרם נחשפו – לא רק להבנת דמותו האישית, כי אם את מרקם החיים הקהילתי שמתוכו צמח.
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsממשלת ישראל - המשרד לשיוויון חברתי

Awarded at event

Event titleטקס ממלכתי לציון יום היציאה והגירוש של יהדות ערב ואיראן
Location,
Period30 Nov 2022 → 30 Nov 2022