Description

הנימוקים לפרס: ד"ר אסף רינות עובד בתחום הלוגיקה המתמטית ותורת הקבוצות, ובתחום קשה זה פתר שורה של בעיות מרכזיות אשר כל אחת מהן הייתה פתוחה במשך עשרות שנים. מחקריו פורסמו בעשרות מאמרים בכתבי-עת מתמטיים נכבדים והוצגו על ידו בהרצאות מוזמנות בכנסים ברחבי העולם".
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsעיריית הרצליה

Awarded at event

Event titleהענקת "פרס ראש העיר הרצליה למצוינות" בתחומי התרבות והאמנות ובמדע וטכנולוגיה
Location, הרצליה, IsraelShow on map
Period28 May 2017 → 28 May 2017