Prize: Other distinction

Description

זכייה במענק של "קרן שלם" למימון קורס ייחודי המשלב סטודנטים רגילים עם סטודנטים עם מוגבלות שכלית. הקורס יינתן לסטודנטי תרפיה במוזיקה ולמשתתפי "כלים שלובים" אשר יחד - יצרו מקהלה ייצוגית, מקליטה ומופיעה.

קרן שלם מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה לכל אורך חייו. זאת מתוך הבנה מעמיקה במורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עם מוגבלות עצמו וצרכיו של הסובבים אותו
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsקרן שלם