תעודת הצטיינות מטעם יושב ראש וועדת החינוך של הכנסת לסטודנטים מצטיינים

Prize

Degree of recognitionNational
Granting OrganizationsKnesset