פרס ע"ש נתן רוזן בפיסיקה ניסיונית לחבר סגל צעיר

Prize

Degree of recognitionNational
Granting OrganizationsThe Israel Physical Society