פרס מפעל חיים על תרומה ייחודית ומשמעותית לשדה המחקרי והקליני של הפסיכולוגיה השיקומית

  • וקיל, אליהו (Recipient)

Prize: Honorary award

Description

בנימוקי ועדת הפרס נכתב:
"באישיותו פרופ' וקיל מהווה דוגמה אישית למיזוג בין אמפתיה, רגישות והכלה לבין אינטליגנציה ויכולת מיקוד במטרות והגעה להישגים. פרופ' וקיל, שהעמיד תלמידים הרבה, משמש גם דוגמה לסטודנטים, מתמחים ופסיכולוגים שיקומיים כדמות שאליה ניתן לשאוף וכסמל להמשך הדרך המקצועית".
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsהסתדרות הפסיכולוגים בישראל