מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית הישראליתפר

  • Rubin, Nissan (Recipient)

Prize

Degree of recognitionNational
Granting Organizationsהאגודה האנתרופולוגית הישראלית