מענק מחקר: קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה – אוניברסיטת חיפה

Prize

Degree of recognitionLocal
Granting OrganizationsUniversity of Haifa