מאה המשפיעים בעיצוב מדיניות דעת קהל כלכלית בישראל

Prize: Honorary award

Degree of recognitionNational
Granting OrganizationsThe Marker