חבר בפורום צעירי מדעי הרוח והחברה

Prize: Honorary award

Description

פורום הצעירים של החטיבה למדעי הרוח החל לפעול בשנת תשס"ד (2004). מטרת הפורום לרכז את המצטיינים באנשי המדע הצעירים בארץ בקבוצות דיון וחשיבה וליזום ולקדם קשר ופעילות מחקרית ואינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים ומתחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה.

בכל שנה נבחרת לפורום קבוצה של חוקרים צעירים מהמוסדות האקדמיים בישראל, משלב הבתר-דוקטורט ועד שתים-עשרה שנה מסיום הדוקטורט. ועדה המורכבת מחברי האקדמיה בוחרת את חברי הקבוצה מבין מועמדים שמגישים חברי האקדמיה וכן הרקטורים והדקנים של המוסדות להשכלה גבוהה. אמת המידה לבחירת המועמדים היא הצטיינות מיוחדת במחקר וחשיבה מקורית. פעילות הקבוצה נמשכת כשנה עד שנתיים.

בראש כל קבוצה עומד אחד מחברי האקדמיה, המנחה את פעילותה בנושא-על רחב שנבחר לקבוצה. הקבוצה מורכבת מחוקרים צעירים ממגוון תחומים המשיקים לנושא-העל. הפעילות באה לידי ביטוי במפגשים, בסדנאות ובהרצאות שמעבירים חברי הקבוצה, ולעיתים גם מרצים אורחים שהם חברי האקדמיה או מרצים חיצוניים. על פי החלטה משותפת של מנחה הקבוצה ושל חבריה הקבוצה עשויה לדון גם במצב המחקר בארץ ובכלים העומדים לרשות החוקרים במוסדות להשכלה גבוהה.

בשנים הראשונות לקיומו של פורום הצעירים נבחרו קבוצות רב-תחומיות שבחנו יחדיו את נושא-העל הנבחר מזוויות תחומיות שונות. בשנים האחרונות התמקדה בחירת המשתתפים בתחום הרחב שעוסק בו מנחה הקבוצה. במשתתפי הפורום מאז הקמתו אפשר למצוא משפטנים וכלכלנים בצד חוקרי היסטוריה, פילוסופיה, יהדות, אדריכלות, תיאטרון, אגיפטולוגיה, לימודי הודו וארמניה ועוד.

לעיתים פעילותו של פורום הצעירים מקבלת ביטוי בפרסום הרצאותיהם של חברי הקבוצה בחוברות או בקובץ מאמרים, ולעיתים בארגון כינוסים.
Degree of recognitionNational
Granting Organizationsהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים