זכייה במענק תמיכה לקליטת חברי סגל במדע וטכנולוגיות קוונטיים – מחזור ד' (תשפ"ד-תשפ"ו)

Prize: Other distinction

Degree of recognitionNational
Granting Organizationsהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים