זכייה במלגת רוטשילד 2022-2023

  • Elazar, Yanai (Recipient), Diamandi, Hagai (Recipient), Haim-Nachum, Shilat (Recipient) & Nachshoni, Tamar (Recipient)

Prize: Scholarship

Degree of recognitionNational