זכייה במלגת מכון חרוב לפוסט דוקטורט

  • Haim-Nachum, Shilat (Recipient)

Prize: Scholarship

Degree of recognitionNational
Granting OrganizationsHaruv Institute Fellowship