זכייה במלגת ות"ת לתואר שני מחקרי לבני החברה הערבית-מחזור תשפ"ב

  • Awaed, Fatima (Recipient), Yasin, Ameer (Recipient), Shalan, Hanaa (Recipient) & Srouji, Khalil (Recipient)

Prize: Scholarship

Degree of recognitionNational
Granting Organizationsות"ת