זכייה במלגת ות"ת לתואר שני מחקרי לאוכלוסיה החרדית מחזור תשפ"ב

  • Dadush, Ariel (Recipient), Segal, Emuna (Recipient) & Rosenberg, Sarah (Recipient)

Prize: Scholarship

Degree of recognitionNational
Granting Organizationsות"ת