זכייה באות החוקר המצוטט ביותר לשנת 2021 בתחום הפיזיקה

  • Havlin, Shlomo (Recipient)

Prize: Honorary award

Degree of recognitionNational