Description

אירוע שקיים מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן להשקת ספרו של פרופ' חזקי שוהם, ראש התוכנית לפרשנות ותרבות

למה בר מצווה ובת מצווה? חניכה, מגדר וראווה בתרבויות יהודיות

האירוע התקיים במפגש פרונטלי ביום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ג,  13.06.2023, בהשתתפות הפרופ' אורנה ששון-לוי, יועצת הנשיא להוגנות מגדרית, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ד"ר רונית עיר-שי, ראשת התוכנית למגדר ופרופ' חיים חזן, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פתיחה והנחיה: ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע

לפרטים נוספרים ולפרסום על האירוע

Period13 Jun 2023

Media contributions

1

Media contributions