Description

אירוע שקיים מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן להשקת ספרו של ד"ר יצחק דהן, המכון לחקר קהילות, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר אילן

מהמגרב למערב - יהודי מרוקו בין שלוש יבשות

האירוע התקיים באוניברסיטת בר אילן ביום רביעי, ט' בסיון תשפ"ג,  08.06.2022, בהשתתפות הפרופ' משה לוינשטיין, משנה לנשיא האוניברסיטה, מר עבד אל-רחים ביוד, שגריר מרוקו בישראל, פרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, פרופ' ניסים ליאון, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. באירוע נערך רב שיח ובו היו"ר: פרופ' ירון הראל, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו, והשתתפו: פרופ' לריסה רמניק, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פרופ' עופר שיף, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון ופרופ' דניס שרביט, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה
פתיחה והנחיה: ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע

לפרטים מלאים ולפרסום על האירוע

Subject

הקלטה של אירוע ההשקה

Period8 Jun 2022

Media contributions

1

Media contributions