Description

אירוע שקיים מערך הספריות והמידע באוניברסיטת בר אילן להשקת ספרו החדש של פרופ' (אמריטוס) מיכאל סוקולוף, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות, הפקולטה למדעי היהדות

A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods

האירוע התקיים במפגש זום ביום חמישי, א' בשבט תשפ"א,  14.01.2021, בהשתתפות הפרופ' לייב מוסקוביץ', יו"ר ועדת הספרים, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, פרופ' ירון הראל, דקן הפקולטה למדעי היהדות, פרופ' מיכאל ריז'יק, המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות, הפקולטה למדעי היהדות, הרב פרופ' (אמריטוס) דניאל שפרבר, המחלקה לתלמוד ותורה שבע"פ, הפקולטה למדעי היהדות ופרופ' משה מורגנשטרן, החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב
פתיחה והנחיה: ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע

לפרטים מלאים ולפרסום על האירוע

Subject

הקלטה של אירוע ההשקה בזום

Period14 Jan 2021

Media contributions

1

Media contributions