Description

אירוע שקיים מערך הספריות והמידע להשקת גיליון מיוחד של כתב העת "מידעת" לזכרה של פרופ' יהודית בר אילן במלאת 3 שנים לפטירתה

האירוע התקיים במפגש זום ביום שני, י"ט בתמוז תשפ"ב,  18.07.2022. באירוע נאמרו דברי ברכה מפי פרופ' שולמית מיכאלי-גולדברג, סגנית הנשיא למחקר, פרופ' (אמריטוס) בלומה פרץ, לשעבר ראש ביה"ס לספרנות, ארכיונאות ומידע, האוניברסיטה העברית ופרופ' אורן פרז, דקן הפקולטה למשפטים. בנוסף התקיים רב שיח ובו השתתפו ד"ר אבשלום אלמליח, המחלקה למדעי המידע, ד"ר ישראל בלפר, התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, פרופ' עופר ברגמן, המחלקה למדעי המידע, ד"ר טלי גזית, המחלקה למדעי המידע, פרופ' מעיין ז'יטומירסקי, המחלקה למדעי המידע, ד"ר שלומית חדד, האוניברסיטה הפתוחה, ד"ר גילה פריבור, המחלקה למדעי המידע. יו"ר רב השיח: פרופ' נועה אהרוני, עורכת "מידעת", המחלקה למדעי המידע
פתיחה והנחיה: ד"ר אולגה גולדין, מנהלת מערך הספריות והמידע

לפרטים מלאים ולפרסום על האירוע

Subject

לגיליון 18 של כתב העת "מידעת" לזכרה של הפרופ' יהודית בר אילן ז"ל

Period18 Jul 2022

Media contributions

1

Media contributions