Description

חברות בוועדת ההיגוי של 'חיים בשותפות', טיפוח הזהות ובניית הערבות ההדדית בקרב החברה הישראלית על כל גווניה" מטעם משרד החינוך
Period20222023
Held atמשרד החינוך
Degree of RecognitionNational