מינוי כחברה בוועדה המייעצת לענייני אזרחים ותיקים

Activity: Consultancy

Description

מועצה מייעצת לענייני אזרחים ותיקים, שתפקידיה הם:
א. ייעוץ בדבר גיבוש מדיניות ממשלת ישראל והמשרד לשוויון חברתי במגוון תחומים בקשר לאזרחים ותיקים.
ב. ייעוץ בדבר גיבוש מדיניות ממשלת ישראל והמשרד לשוויון חברתי בקשר להתמודדות אוכלוסיית האזרחים הוותיקים עם התפרצות נגיף הקורונה.
ג. ייעוץ בדבר קידום שיתופי פעולה בין הגופים הנוגעים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים, ובכלל זה גורמים ממשלתיים, לרבות לגבי אופן ההתמודדות עם נגיף הקורונה.
ד. המועצה תגיש דיווחים והמלצות לשרה לשוויון חברתי מעת לעת, וכן על פי דרישת השרה לשוויון חברתי.
ה. המועצה תעסוק בייעוץ בלבד
Period2022 → …
Work forממשלת ישראל - המשרד לשיוויון חברתי, Israel
Degree of RecognitionNational