כנס מותר: כתב העת של הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בנושא: העוני כמציאות וכמשל ודימוייו באמנות, אוניברסיטת תל-אביב. נושא: "אמביוולנטיות על אודות עוני ופרישות בספרות המשלים העברית מימי הביניים", 4-5.2.2014 .

  • Yeffet, R. (Participation - Conference participant)

Activity: Participating in or organizing an eventOrganizing a conference, workshop, ...